Home >> News >> EDO-ngi piqaqtitiyukhat ilauqninik nutat Maniliugutinut Pivaliatitnit Atugakhaliat

EDO-ngi piqaqtitiyukhat ilauqninik nutat Maniliugutinut Pivaliatitnit Atugakhaliat

NEDA-kut aliahuktut tuhaqhityutaunianik tamna Nunavut Maniliugutinut Katimaniq (NEF-kut) talvanitniaqman Mittimatalikmi atuqtitlugu qaiyuq havaktiuqpiaqtunut pivaliayuliginiq katimaqyuarniq katimaqatiginiaqhugitlu katimayivut.  Tamna NEF-kut havakgit naunaiyaqninik tapkuat Nunavut Maniliugutinut Pivaliayuligiyit Atugakhaliat tapkuat iniqtiginiat uumani ukiumi.  Tamna nutanguqtuq atugakhaliat, tamna hivuligutauniaq pivaliatitninut tahamani nunatagauyumi ukiunganut 2024, atuqpiaqniaq titigaq nunaliuyut pivaliatitninut.  Havaqatigiplugit tapkuat NEF-kut, NEDA-kut atuqpiaqtitiyut tahapkuat havagiyauyut atuqpalianinut tapkuat atugakhaliat, uqauhiqalaqtut pivaliatitninut.

Tuhaqpalligumakpat katimaqyuaqniptingnut atiliugiamiluniit, tugaqvigilugu NEDA-kut aapisiat talvani exdir@nunavuteda.com hivayautikkutluniit talvani 867-979-4620.

Tuhagakhanut tapkuninga NEF-kut nutanguqtaunilu tapkuat atugakhaliat, takulugu tapkuat qagitauyakkuviat talvani www.neds2.ca.